Watch He Named Me Malala Online Free


IMDb Rating: 6.9
Duration: 88 min
Genre: Documentary
Release Date: 22 Oct 2015 (Germany)
Cast: Malala Yousafzai / Ziauddin Yousafzai / Toor Pekai Yousafzai…
Plot: n/A